Κατηγορίες
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική ιθαγένεια: πώς μπορείς να την αποκτήσεις;

Hay varias formas de obtener la nacionalidad griega. Generalmente, podemos decir que puedes obtenerla si cumples con alguno de estos requisitos: Llevas residiendo en Grecia durante un determinado tiempo (nacionalidad por naturalización). Estás estudiando en un colegio griego (nacionalidad por naturalización). Desciendes de alguien que posee la nacionalidad griega (nacionalidad por naturalización). Inviertes dinero en propiedades […]