Για τον Φιλελληνισμό

Φιλελληνισμός είναι η πύλη του ελληνοϊσπανικού κόσμου στην Βαλενθιανική Κοινότητα. Ο στόχος μας είναι να ενώνουμε την ελληνική και την ισπανική κουλτούρα. Αυτές οι δύο κουλτούρες μοιάζουν πάρα πολύ και είναι πολύ σημαντικές στην ιστορία. Ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, συζητάμε γι’ αυτά τα θέματα και, ιδιαίτερα, για την ένωση των κουλτουρών από το Σαγούντο και τη Ζάκυνθο.

Στην αρχική σελίδα, γράφουμε διάφορα άρθρα και, επίσης, έχουμε ένα μέρος όπου μπορείτε να γίνετε μέλος κάνοντας εγγραφή.

Επίσης, τι σημαίνει η λέξη «φιλελληνισμός»; Φιλελληνισμός σημαίνει αγάπη για την Ελλάδα, για τον ελληνικό κόσμο και για την ελληνική κουλτούρα.

Ζήτω η ελληνοϊσπανική κουλτούρα!